assign("pageid",$pageid); $smarty->assign("hide",$_REQUEST[hide]); $smarty->assign("ROOT",ROOT); $htm = $params[0]; if (($params[0]=='') && ($htm=='')) $htm='uvod'; if (($params[0]=='tisk-slozenek') ) $htm='objednavka'; $titulek = getData("texty","titulek","id='$htm'"); $meta = getData("texty","meta","id='$htm'"); if ($htm=='objednavka2') $titulek = "Objednávka tisku složenek - poštovních poukázek České pošty na Složenky-tisk.cz"; if ($titulek=='') $titulek = 'Výroba poštovních poukázek - Složenky-tisk.cz'; if ($meta=='') $meta = 'Vyrobíme Vám složenky s Vašimi údaji. Rychlá online objednávka a rychlé dodání.'; $smarty->assign("titulek",$titulek); $smarty->assign("meta",$meta); //if ($_REQUEST[hide]<>"1") $smarty->display('header.tpl'); ?> "1") $smarty->display('footer.tpl'); ?>